Zwrot podatku z Niemiec

Praca w Niemczech – zwrot podatku

Rozliczenie podatku z Niemiec

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każdy, kto pracował w Niemczech i odprowadził podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer), a okres pracy wyniósł co najmniej 183 dni (6 miesięcy w ciągu roku, poszczególne okresy pracy są sumowane). W przypadku gdy pracownik nie przepracował okresu 6 miesięcy może złożyć zeznanie pod warunkiem, że jego dochód nie przekroczył 4002 EUR ( 8004 EUR razem z małżonkiem).

Wysokość zwrotu zależy od kwoty odprowadzonego podatku. Nie należy go jednak mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę. O ile w przypadku osób o niższych dochodach (około 10 000 EUR) możemy prawie zawsze oczekiwać 100% kwoty zwrotu, to w przypadku osób o wyższych dochodach trudno jest oczekiwać 100% zwrotu.

Na rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt) mamy 4 lata. W wyjątkowych sytuacjach możemy rozliczyć się po terminie. Czas oczekiwania na zwrot wynosi od 3 do 6 miesięcy. Nadpłacany podatek jest przelewany na konto podane przy składaniu dokumentów. Może to być również konto polskie.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem:

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej obywatelom polskim przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. Jest to zmiana wpływająca korzystnie zwłaszcza dla osób osiągających wyższe dochody. Współmałżonek nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Jednak należy pamiętać, że nie mogą mieć rozdzielności majątkowej.

Złożenie zeznania podatkowego nie jest obowiązkowe, ale jest przydatne ze względu na zwroty. Jest to również korzystne w przypadku kontaktu z polskim fiskusem, ponieważ mamy możliwość udokumentowania swoich dochodów poza Polską. Przydatne jest to również przy składaniu wniosków o kredyt w polskim banku.

Obowiązek rozliczenia występuje jeśli:

pracownik miał przyznany przez Urząd skarbowy tzw. Steuerfreibetrag – oznacza to, że otrzymywał wynagrodzenie netto, a z wszystkich ulg podatkowych może skorzystać pracodawca
pracownik miał przyznaną trzecią klasę podatkową – Steuerklasse 3 – czyli rozliczenie przewidujące wspólne rozliczenie z współmałżonkiem, co korzystniej wpłynie na wysokość kwoty zwrotu
osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec
osoby, które świadczyły usługi na terenie Niemiec na podstawie zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce.

Rozliczenie dochodów osiągniętych na terenie Niemiec, a polski urząd skarbowy:

Pomiędzy Polska a Niemcami obowiązuje umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania, która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są brane pod uwagę w drugim kraju na zasadzie tzw. „odliczenia z progresją”. Oznacza to, że dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Jeśli jednak suma dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych, wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.

Podatki w Niemczech, jak płacić niskie podatki w Niemczech, firma w Niemczech – jakie podatki, firma w Niemczech – jakie koszty, ulgi podatkowe w Niemczech, kto i do kiedy musi rozliczyć się z podatku w Niemczech, dla kogo zwrot podatku w Niemczech, legalne sposoby obniżenia podatku dla pracodawców i pracowników