Firma w Niemczech – jakie podatki

Firma w Niemczech – jakie podatki

Sposób opodatkowania firm w Niemczech zależy od formy organizacyjno-prawnej firmy. Podstawowymi podatkami występującymi w Niemczech są:

Einkommensteuer – podatek dochodowy od osób fizycznych

Gewerbesteuer – podatek od działalności gospodarczej

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) – podatek obrotowy od towarów i usług (VAT)

i ponadto szczególną formą opodatkowania branży budowlanej jest tzw.:

Bauabzugsteuer – podatek budowlany

Einkommensteuer – osoby fizyczne mają obowiązek rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego (nawet jeżeli w danym roku nie osiagnęły dochodów lub poniosły stratę). Urząd skarbowy w oparciu o dochody uzyskane przez podatnika w roku poprzednim, może wydać decyzję o wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego (w pierwszym roku działalności – w oparciu o szacowany przez podatnika dochód, przedstawiony w formularzu rejestracji podatkowej).

Gewerbesteuer – niemiecki podatek od dzialalności, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Wymiar podatku zależy od dochodu oraz gminy, na terenie której prowadzona jest dzialalność gospodarcza. Podstawę naliczenia stanowi zysk firmy, przy czym składowymi tego podatku są: wskaznik podatkowy (3,5%) oraz indywidualna stawka danej gminy, nie mniejsza niz 200% (np. Berlin: 410%) – co oznacza, ze otrzymaną kwotę podatku po zastosowaniu wskaznika 3,5%, należy jeszcze dodatkowo przemnożyć przez stawkę danej gminy. Kwota wolna od podatku wynosi 24.500 EUR.

Umsatzsteuer – podstawowa stawka podatku od towarów i usług w Niemczech wynosi 19 %, obniżona 7% – ma zastosowanie np. do zywnosci, ksiazek…. Przedsiebiorca, którego obroty w pierwszym roku działalności nie przekroczyły 17.500 a w kolejnym najprawdopodobniej nie przekroczą 50.000, może na wniosek uzyskać status małego przedsiębiorcy, zwolnionego z VAT. Wniosek jest o tyle ważny, ze składa się go na formularzu rejestracji podatkowej, a zwolnienie z VAT nie jest automatyczne – czyli, jeżeli przedsiębiorca nie złożył stosownego wniosku, to mimo tego, że nie przekroczy ustawowego obrotu, nie bedzie zwolniony z VATu. Zasadniczo VAT rozlicza sie w cyklu miesięcznym, do 10-go dnia miesiąca, nastepujacego po miesiacu, którego rozliczenie dotyczy, a w określonych przypadkach istnieje mozliwość rozliczeń kwartalnych lub rocznych. Jezeli podatnik wybiera w zgłoszeniu podatkowym, ze będzie VATowcem, to tą formę opodatkowania musi kontynuować przez 5 kolejnych lat podatkowych.

Bauabzugsteuer – podatek od usług budowlanych, jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są firmy budowlane wykonujące prace budowlane na terenie Niemiec obejmujace: produkcję, naprawę, konserwację, zmianę oraz usunięcie obiektów budowlanych. Wysokosc podatku wynosi 15% wartości wykonanej uslugi i jest potrącana przez zleceniodawcę z rachunku wystawionego przez zleceniobiorce (podwykonawcę). Zleceniodawca powinien przekazac kwote podatku na konto urzedu skarbowego do 10-go dnia miesiąca po wykonaniu usługi. Kwota ta ma stanowić zabezpieczenie ewentualnych, przyszłych zobowiązań z tytulu podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego mozna wnioskować o zaliczenie pobranego Bauabzugsteuer na poczet podatku dochodowego lub o jego zwrot, jeżeli zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego są uregulowane. Proces zwrotu tego podatku bywa długotrwały i wymaga przedłożenia szerokiej i szczegółowej dokumentacji.

Podatki w Niemczech, jak płacić niskie podatki w Niemczech, firma w Niemczech – jakie podatki, firma w Niemczech – jakie koszty, ulgi podatkowe w Niemczech, kto i do kiedy musi rozliczyć się z podatku w Niemczech, dla kogo zwrot podatku w Niemczech, legalne sposoby obniżenia podatku dla pracodawców i pracowników…