Numer ID dziecka

Witajcie! Jeszcze raz o Kindergeld – dzisiaj o numerze ID dziecka.
Ponieważ widzę na fb wiele zapytań o ten tajemniczy numer oraz jego znaczenie dla przyznania Kindergeld, postanowiłam sięgnąć do źródła i udzielić wyczerpujących wyjaśnień.
Jak już pisałam uprawnienia do Kindergeld reguluje ustawa o podatku dochodowym (Einkommenssteuergesetz) a paragraf 62 (§ 62 Anspruchsberechtigte) odnosi się do kwestii posiadania numeru ID.
 
„Voraussetzung für den Anspruch nach Satz 1 ist, dass der Berechtigte durch die an ihn vergebene Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) identifiziert wird. Die nachträgliche Vergabe der Identifikationsnummer wirkt auf Monate zurück, in denen die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.“
 
Kto potrafi, niech sam sobie przetłumaczy a dla tych co nie potrafią spieszę z objaśnieniem: ustawa mówi o obowiązku posiadania numeru ID przez OSOBę UPRAWNIONą DO POBIERANIA śWIADCZENIA A NIE DZIECKO!!!!!!