Jak długo czeka się na Kindergeld

Jak długo czeka się na Kindergeld?

Coraz więcej osób zadaje to pytanie zarówno w polu komentarzy tego bloga jak i w bezpośrednich rozmowach. Dlatego też zdecydowałam się udzielić wyczerpującej odpowiedzi pisemnej, która będzie dostępna dla większej ilości zainteresowanych. Zacznijmy od uwarunkowań prawnych: Niemcy są państwem prawa i jako takie posiadają regulacje prawne (ustawy, rozporządzenia, przepisy) określające terminy w jakich urzędy i instytucje państwowe są zobowiązane do rozpatrzenia danej sprawy i wydania stosownego aktu prawnego – w tym przypadku instytucją jest Familienkasse a aktem prawnym decyzja. Oczywiście, aby stwierdzić, czy przepisany prawem termin już minął, należy być w posiadaniu dowodu złożenia stosownych wniosków wraz z datą złożenia od której to daty zaczyna biec termin przepisany prawem; dlatego najlepszym rozwiązaniem jest osobiste dostarczenie do Familienkasse oryginału wniosku wraz z kopią pierwszej strony, na której urzędnik przyjmujący nasz wniosek jest zobowiązany postawić stempel wejścia. Tak zabezpieczeni możemy spokojnie czekać. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie otrzymamy żadnego pisma z Familienkasse (wzywającego np. do uzupełnienia dokumentacji), możemy się oficjalnie poskarżyć (skarga na bezczynność urzędu). Oczywiście skarga, aby odniosła pożądany skutek, musi być po pierwsze skierowana do właściwej instytucji a po drugie spełniać wymogi merytoryczno-formalne.