Firma budowlana w Niemczech a VAT (Umsatzsteuer)

Kiedy VAT płaci zleceniodawca a nie zleceniobiorca

Standardowo obowiązek wykazania na rachunku i odprowadzenia należnego podatku obrotowego VAT (Umsatzsteuer) dotyczy każdego zleceniobiorcy, który nie jest małą firmą (Kleinunternehmer). Istnieją jednak w branży budowlanej odstępstwa od tej reguły. Jeżeli zleceniobiorca jest płatnikiem VAT (Regelunternehmer) i wykonuje usługę budowlaną w ramach podwykonawstwa dla innej firmy budowlanej, wtedy obowiązek wykazania i odprowadzenia należnego podatku obrotowego jest przeniesiony na zleceniodawcę (reverse charge). Zdarzają się jednak nieuczciwi zleceniodawcy, którzy żerują na nieznajomości przepisów swoich zleceniobiorców. Można zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami ze strony urzędu skarbowego, który nagle wyśle nam wezwanie do zapłaty należnego podaku wraz z odsetkami. Po pierwsze podatek nie może być wykazany i informacja o przeniesieniu długu podatkowego na zleceniodawcę musi znajdować się na rachunku (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfengers gemäß § 13b des UStG). Po drugie należy żądać od zleceniodawcy okazania dokument uprawniającego go do wykazania i odprowadzenia podatku obrotowego w imieniu zleceniobiorcy (Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers).

Podatki w Niemczech, jak płacić niskie podatki w Niemczech, firma w Niemczech – jakie podatki, firma w Niemczech – jakie koszty, ulgi podatkowe w Niemczech, kto i do kiedy musi rozliczyć się z podatku w Niemczech, dla kogo zwrot podatku w Niemczech, legalne sposoby obniżenia podatku dla pracodawców i pracowników